Seznamme se FUD

aneb fotografování ateliérů 2009/2010

I nepatrná událost může spojovat...

Vážení přátelé a kolegové,

chtěly bychom vám všem poděkovat za účast i neúčast při "Fotografování ateliérů ve školním roce 2009/2010". A tady jsou. Fotografie, které byly pořízeny jako součást naší akce SeznammeSeFUD, jejímž cílem bylo jednorázové propojení nás všech, kteří jsme součástí FUD. Proto jsme přivedly cizí element v podobě fiktivního fotografa, kterého nikdo neobjednal a který nám kromě jiného pootevřel oči v tom, jak moc se bereme vážně. Šlo nám o to, abychom nahlédly za dveře našich ateliérů a kabinetů a vytvořily atmosféru drobné události, která se ten den týkala nás všech. Tato drobná událost mohla i přes svoji nedůležitost vyvolat v některých z nás emoce. Pokud to byly emoce negativní, věřte, že jen vyplavily na povrch naše strachy a křivdy, které však existují jen uvnitř nás. Těch pozitivních, o které nám šlo, bylo přeci jen více. A to je dobré znamení. Nikdo Vás neohrozil, nikdo Vás nezneužil a nikdo se na Vás nepřiživil. Skutečně ještě existuje čistý záměr. Ať je naše společné prostředí i nadále tvůrčí a může nás v budoucnu těšit, že jsme jeho součástí, ať už se jedná o volné umění, užité umění či teoretickou činnost.

Za volné umění užité Klára Jakubová,
za užité umění volné Anna Marešová, studentky FUD
a samozřejmě Ladislav Novák (ne)fotograf   

Květen 2010