Paralelní zkušenosti

mezinárodní projekt

Velkou výzvou se pro mne stal mezinárodní putovní projekt Paralelní zkušenosti, který se snažil reflektovat problém sociálního vyloučení lidí trpících psychickými poruchami skrze současné umění. Projekt jsem měla na starosti jak po stránce výtvarné a koncepční, tak včetně celkové výkonné produkce. Paralelní zkušenosti měly několik částí. Jednou z nich byla výstava Ztělesnění duševna. Vydala jsem se za devíti umělci, kteří trpí duševní poruchou a nahlédla do jejich životů. Výtvarné projevy duševně nemocných osob patří mezi nejcennější nositele zpráv o tom co se děje “uvnitř”. Výstava Ztělesnění duševna tak představila veřejnosti sedmdesát velkoformátových reprodukcí výtvarných děl těchto umělců - Jaroslav Bílý, Hana Cimplová, Radek Deák, Lenka Fridrichová, Milan Jíša, Jan Knýbel, Zdeněk Košek, Lucie Muclingerová a Zdena Prokopová.

Nedílnou součástí projektu byl experimentální interaktivní film Do vlastních rukou. Pomocí audiovizuálních podnětů a propojení reality s fiktivním prostředím filmu jsme přiblížili zdravým jedincům pocity a prožitky lidí trpících schizofrenií. Každodenní situace, v tomto případě vyzvednutí dopisu na poště, která je pro zdravého člověka banální, duševně nemocnému může způsobovat nepřekonatelný problém. Pro projekci filmu jsme vytvořili speciální projekční box pro jednoho diváka, který nesl motivy z archivu Zdeňka Koška, jednoho z výtvarníků. Délka filmu byla v rozmezí 7 minut - 9 minut, záleželo na vnímavosti a schopnosti diváka ve správný okamžik reagovat.

Na Paralelních zkušenostech jsem spolupracovala s Klárou Jakubovou, Lukášem Blažkem, Andrejem Boleslavským, Sergejem Kuckirem, Adamem Dvořákem a Kryštofem Činčerou.

V rámci projektu probíhali odborné přednášky a další tematicky laděný doprovodný program.

Odbornou podporu nám poskytli: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN Doc. MUDr. Jan Vevera PhD a MUDr. Tereza Uhrová Organizátor akce: Opona o.p.s. Kurátor výstavy: Bruno Solařík

Nad projektem převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, Csc. Paralelní zkušenosti vznikly v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Projekt byl zahájen v září 2010 na Psychiatrické klinice v Praze na Karlově, pak putoval do Bratislavy, Drážďan a v březnu 2011 byl zakončen ve Vídni.

www.paralelnizkusenosti.cz