Luxury oddments

kolekce svítidel

Nápad na projekt Luxury Oddments neboli Luxusní harampádí přišel v momentě, kdy jsem se svými kolegy vyklízela sklepení jedné výzkumné instituce. Jednalo se o předměty určené k likvidaci. Obrovské množství zkumavek, kapilár a jiných dalších skleněných již nepotřebných předmětů mne navedlo k myšlence zpracovat tyto zaprášené staré věci a vytvořit z nich kolekci luxusních svítidel. Cílem projektu nebylo pouze vytvořit řadu hodnotných produktů, ale poukázat na možnosti recyklace a zpracování již jednou použitého materiálu. Tato práce byla velmi odlišná od klasického navrhování. Měli jsme striktní zadání v podobě nalezených fragmentů, které pak určily charakteristiku jednotlivých svítidel a objektů. 

Zkumavkový lustr se stal velmi oblíbeným a tak jsme jej zařadili do zakázkové výroby. Například pro pražský klub The Moon, navržený studiem Formafatal.

rok realizace: 2015

designer: Anna Marešová, Sergej Kuckir, Lukáš Blažek
grafický designer: Jiří Toman
video: Klára Jakubová
foto: BoysPlayNice, Klára Jakubová