Grass is green as grass can be

social project

Co se stane, když přinesete do města bez zeleně pruh trávy?

Tráva se zelená tak, jak to jenom tráva umí vzešlo z hlášky, kterou pronesl kolemjdoucí věnující této instalaci pozornost. Instantní příroda, v tomto případě předpěstovaný trávník, položený na vydlážděném Mírové náměstí v Ústí nad Labem, naplňovala myšlenku našeho převráceného lidského vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. 
Překvapující byla ohleduplnost a jistá úcta, se kterou lidé trávník překračovali. Reakce na přítomnost zeleného živého pruhu byly často viditelné. Lidé měli potřebu se přesvědčit, že je trávník skutečně živý. Vrcholem interakce bylo, když si lidé zouvali boty a procházeli se po trávníku bosí. Pokud se k trávníku přiblížily děti, působil na ně jako magnet. Bez ostychu se po něm honily a válely, i když se jednalo jen o úzký pruh. 
Absence zeleně na tomto prostranství je nepochybná. Na Mírovém náměstí bylo nainstalováno dvanáct přenosných samo-zavlažovacích váz, které se podobají odpadkovým košům, z nichž trčí speciální druh bambusu. Občan se pak v konfrontaci s tímto výsledkem může posadit na lavičku a jen nevěřícně kroutit hlavou. Musíme pak zřejmě hledat cestu, jak si pomoct, sami. Nespoléhat se na to, že ,,ONI“ náš problém vyřeší, ale převzít osobní iniciativu a v rámci možností, zkusit najít východisko, jak společný veřejný prostor udělat příjemnějším. 
 
Za volné umění užité Klára Jakubová a za užité umění volné Anna Marešová, studentky FUD
2010, Ústí nad Labem 

http://vimeo.com/13000771