výstava GENERACE_Zlin Design Week

20_04_do_24_04_2015_Zámek Zlín_Soudní 1

Výstavní projekt Generace, který vznikl v rámci festivalu ZLIN DESIGN WEEK shrnuje rozmanité polohy současného českého designu nastupující generace tvůrců, kteří se na české scéně prosadili v posledních pěti až deseti letech. Jakoby české prostředí designu za tu dobu dospělo.Poprvé od sametové revoluce u nás vznikla silná a hojně zastoupená generace tvůrců zhodnocující tradiční obory novými kreativními podněty a inovativními přístupy, které český design zařadily k současné evropské špičce.

kurátor: OKOLO (Adam Štěch), grafický design: OKOLO (Jan Kloss, Matěj Činčera), instalace: OKOLO produkce: studentský tým projektu ZLIN DESIGN WEEK.

www.zlindesignweek.com
w
ww.okoloweb.cz