Mladí a úspěšní_Příběhy mladého českého designu

15_9_až_09_10_2015_České centrum_Mnichov