Lidové noviny_Esprit_Místo plátna špekáček

2014_11_26_by David Turecký