Designblok 2016

27_10_2016_Vystaviste Holesovice_Prague