Lidové noviny_Czech student’s sex toys win national design award

2012_04_07_by Brian Kenety