ČRo Vltava_Mozaika_Národní cena za studentský design

2011_11_14_by Karel Oujezdský